Jag läser för tillfället Jim Collins ”Great by Choice” som genom mycket grundlig analys identifierar vad som får företag att lyckas i osäkra tider. Det handlar egentligen väldigt lite om tur och innovation men snarare om medvetna val som företag med full disciplin följer. Ett av dessa medvetna val handlar om ”empirisk kreativitet”. Detta betyder att företag anser det viktigt att själva fånga rätt data, göra en egen analys, och dra egna slutsatser som bas för beslut. Att själv äga fundamentet till sina strategiska beslut och kontinuerligt utmana dessa. Det är inte information i sig som bygger konkurrensfördelar utan hur man tolkar och analyserar data – och vilka beslut chefer tar.

I dagens samhälle av oändligt många ”tyckare” (som jag) som uttrycker sig på bloggar, i tidningsartiklar, och på konferenser kan det vara svårt att bibehålla en informations integritet och själv äga analysen. Vi ”tyckare” vill gärna dela med oss av våra analyser och synpunkter, som ofta är faktamässigt underbyggda, men dessa inlägg utmanar din integritet och självbestämmande. Det intressanta är inte vad dessa ”tyckare” säger utan vad det betyder för sin situation och ditt företag – och det kan endast du bedöma.

Hur skall man då förhålla sig till alla dessa influenser? Egentligen är det endast reklam för olika tankar och idéer – för att fånga ditt intresse och köpa deras tjänster. Men det finns mycket nyttigt i reklam om man analyserar informationen på rätt sätt. Om jag är på jakt efter en ny tvättmaskin så är all reklam om tvättmaskiner nyttig men det är i slutändan jag som beslutar, baserat på egen analys, vilken tvättmaskin som passar min situation. Det viktiga är att själv bestämma vilket strategiskt mål företaget har, förstå vilken information och data som behövs för att nå målet, och sedan göra analysen och dra slutsatserna. Det är egentligen inte informationen som är i centrum, utan metoden och analysen som avgör om just ditt företag blir framgångsrikt.

Ett intressant experiment är att titta på hur mycket tid och pengar som läggs på färdiga analyser och undersökningar (artiklar, konferenser och konsultmöten) och hur mycket tid/pengar som läggs på egen datainsamling och analys. Min hypotes är att alternativ 2 är i minoritet även om dessa företag bevisligen är mer framgångsrika enligt Jim Collins forskning. Det är lättare att köpa in tankar och analyser än att själv driva frågan. Varför är det så?

Ja, varför köper vi halvfabrikat istället för färska råvaror? Det handlar om tid, resurser och planering. Det gäller att ha rätt kompetens i företaget och en strategisk planering där egna analyser och slutsatser har ett naturligt forum. Jag har varit med om att enastående analyser blivit pappersprodukter (lågt värde) eftersom man inte vet vad man skall göra med informationen. Detta är ett enormt resursslöseri.

Här kommer mina tips:

  1. Fundera på vilka mål företaget och IT organisationen har. Detta skall styra den strategiska analysen så att rätt fokus uppnås.
  2. Definiera vilka forum och tidpunkter som strategiska analyser skall diskuteras. Dessa forum bör vara kopplade till den strategiska planeringen i organisationen.
  3. Definiera vilken data och information som behövs för strategiska analyser. Tänk utanför boxen och testa nya kanaler och källor.
  4. Utveckla modeller och metoder för hur data analyseras. Använd beprövade modeller och hela tiden prioriterar trender och slutsatser.
  5. Lyssna på andra med äg din analys!

Jim Collins beskriver ingående kampen mellan Amundsen och Scott i deras mål att först nå Sydpolen. Amundsen lämnar inget åt slumpen och analyserar alla möjliga scenarion, utrustning och levde med eskimåer för att lära sig hur man överlever i polartrakter. Han tog höjd för oväntade händelser och han följde strikt sin planering. Scott litade på allmän obeprövad forskning. Båda upptäcksresarna hade tillgång till samma data och information, men använde den på olika sätt. Amundsen vann kampen och tog sig säkert hem till Norge. Scott överlevde inte äventyret.